Μετατροπή Δημοσίων Ι.Ε.Κ. σε Ι.Ε.Κ. Τουρισμού

 

Μετατροπή των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού σε Ι.Ε.Κ. Τουρισμού αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού του ν. 4763/2020, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: