Νέα τμήματα στο 4ο Πεδίο για τις Πανελλήνιες 2023

 

Τροποποίηση της κατάταξης των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.253/53385/Α5/11-5-2022 υπουργική απόφαση.

Συγκεκριμένα στο Επιστημονικό Πεδίο "ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" προστίθενται τα κάτωθι Τμήματα:

4ο

Η προσθήκη των νέων τμημάτων στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο θα ισχύσει από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023.

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση