Κανονισμός λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Υγείας και του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β.

 

Δημοσιεύθηκε ΦΕΚ με τον κανονισμό λειτουργίας των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β.