Αποτελέσματα εισαγωγής Ελλαδιτών στα Πανεπιστήμια της Κύπρου 2022 (Α' Κατανομή)

 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής Ελλαδιτών στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου για την Α' Κατανομή.

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Α' Κατανομή

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Α' Κατανομή