Πρόσκληση Επιτυχόντων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

 

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) έτους 2022-2023.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα ονόματα

Οι καλούμενοι προς κατάταξη σπουδαστές-τριες να φέρουν μαζί τους τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Ζ» του (ιγ) σχετικού (ΕΔΥΕΘΑ προκήρυξης) δικαιολογητικά.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι επιτυχόντες απαιτείται να:

α. Προσκομίσουν κατά την κατάταξή τους αρνητικό (-) PCR COVID19 test.

β. Επικοινωνήσουν με τη ΣΣΕ για λήψη οδηγιών:
(1) Αναφορικά με τις λεπτομέρειες διεξαγωγής του PCR COVID19 test.
(2) Σε περίπτωση θετικού (+) αποτελέσματος του παραπάνω τεστ.