Αλλαγές στους Συντελεστές Βαρύτητας μαθημάτων

 

Με απόφαση την οποία υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τροποποιείται υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/ Α5/18-11-2021 (Β’ 5399) υπουργική απόφαση ως προς τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Τμήματα

  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ των ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ των ΠΑΝΤΕΙΟΥ και ΔΠΘ
  • ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ του ΔΠΘ
  • ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΔΠΘ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ του ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  • ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ του ΔΠΘ
  • ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
  • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ του ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

καθώς και στις στρατιωτικές σχολές

  • ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ