Αριθμός εισακτέων Σχολών Πυροσβεστικής 2022 - Συμπληρωματική Προκήρυξη

 

Δημοσιεύθηκε Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.

Σύμφωνα με τη συμπληρωματική προκήρυξη ορίζεται:
Α) Ο αριθμός θέσεων των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών καθορίζεται σε είκοσι πέντε (25) και
Β) στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθορίζεται σε εκατόν εβδομήντα (170) εισακτέους.

Δείτε ΕΔΩ τον αριθμό εισακτέων στις Σχολές Πυροσβεστικής