Νέα τμήματα στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο

 

Σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.253/53385/Α5/11-5-2022 υπουργική απόφαση που έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, έγινε τροποποίηση της κατάταξης των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία, η οποία θα ισχύσει από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023.

Συγκεκριμένα στο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ προστίθενται τα κάτωθι Τμήματα:

  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΔΠΘ
  • ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) - ΔΠΘ
  • ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) - ΔΠΘ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ