Τα 902 τμήματα ανά ΙΕΚ για το Α' εξάμηνο (2021Β)

 

Συνολικά 902 τμήματα, διαφόρων ειδικοτήτων, εγκρίθηκαν να λειτουργήσουν στα ΙΕΚ το Α' εξάμηνο (2021Β), του τρέχοντος σπουδαστικού έτους, σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, Γ. Βούτσινος.