Εξέταση μόνο στο Ελεύθερο Σχέδιο για το τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, για την εισαγωγή στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (πανελλαδικές 2022) και εφεξής, όσον αφορά στα ειδικά μαθήματα οι υποψήφιοι θα εξετάζονται μόνο στο ειδικό μάθημα «Ελεύθερο Σχέδιο».