Μάρτιο-Απρίλιο οι προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψηφίων για τις Στρατιωτικές Σχολές

 

Σύμφωνα με έγγραφο του ΓΕΕΘΑ το οποίο διαβιβάστηκε στις Στρατιωτικές Σχολές:

Α. Κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Παιδείας για μεταφορά του χρονικού διαστήματος διενέργειας των Προκαταρκτικών Εξετάσεων, αποφασίστηκε η διεξαγωγή τους την χρονική περίοδο Μάρτιο-Απρίλιο 2022 για τους υποψήφιους που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχολές τον Σεπτέμβριο του 2022.

Β. Όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των Προκαταρκτικών Εξετάσεων των παραπάνω υποψηφίων, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες θα καθορισθούν με εγκύκλιο, η οποία εκτιμάται ότι θα εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2022.

Τα συναρμόδια υπουργεία αρχικά είχαν ανακοινώσει ότι οι προκαταρκτικές εξετάσεις θα γίνονταν τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο “λόγω του διπλού Μηχανογραφικού, ένα τον Ιούνιο κι ένα δεύτερο τον Αύγουστο για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, που θα ισχύσει από το επόμενο σχολικό έτος 2021-22”.