Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου

 

Καθορίστηκε η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22.