Νέα τμήματα Στρατιωτικών Σχολών στο Μηχανογραφικό 2022

 

Τέσσερα νέα τμήματα Στρατιωτικών Σχολών θα περιλαμβάνει το νέο Μηχανογραφικό, που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι στις επόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις, του 2022.

Πρόκειται για τα εξής τμήματα:

- ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ
- ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
- ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
- ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ

Και τα τέσσερα τμήματα έχουν ορίσει τον ανώτατο Συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, που είναι το 1,20.