Μέχρι 01/09 οι αιτήσεις για τη Β' Κατανομή Δημόσιων Πανεπιστημίων Κύπρου

 

Οδηγός Αίτησης Β' Κατανομής Θέσεων Ελλαδιτών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή/και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ημερομηνίες για υποβολή αίτησης στο Σύστημα Β' Κατανομής θέσεων: από 27/08/21 μέχρι 01/09/21.

Αναλυτικά πληροφορίες για την αίτηση της Β' κατανομής ΕΔΩ.