Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Σχολών

 

Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων για τις Αστυνομικές Σχολές και τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή φοιτητών στις Αστυνομικές Σχολές.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή φοιτητών στην Πυροσβεστική Ακαδημία.