Διευκρίνιση για το βιβλίο της Φυσικής (τεύχος Β ́) της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου

 

Διευκρινιστική εγκύκλιο για το βιβλίο της Φυσικής (τεύχος Β ́) της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου, μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 25/13-05- 2021 του Δ.Σ.), εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.