Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

 

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων βασισμένο στον περσινό “σκελετό” όσον αφορά τις ημερομηνίες και τα μαθήματα ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας.

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή για τα ΓΕΛ, και Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο για τα ΕΠΑΛ.

Η επίσημη ανακοίνωση του Προγράμματος διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθεί, το επόμενο δεκαήμερο, μετά την ανακοίνωση του αριθμού εισακτέων και των συντελεστών των πανεπιστημιακών τμημάτων οι οποίοι θα πολλαπλασιάζονται με τον Μέσο Όρο φετινής βαθμολογίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων του αντίστοιχου επιστημονικού Πεδίου για να υπολογιστεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, ως είθισται, και θα ακολουθήσουν τα επόμενα μαθήματα.