Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα της Α΄ και Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.

 

Οδηγίες διδασκαλίας/διαχείρισης της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19) εργαστηριακών μαθημάτων, μαθημάτων Επιλογής της Α ́ τάξης, μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α ́ και Β ́ τάξης του Τομέα Πληροφορικής και τεχνολογικών-επαγγελματικών μαθημάτων Τομέων της Β ́ τάξης των ΕΠΑ.Λ., απέστειλε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, στις σχολικές μονάδες, μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τις Οδηγίες

Οι οδηγίες δίνονται στο πλαίσιο της σταδιακής επιστροφής στη διά ζώσης διδασκαλία και στοχεύοντας στην κάλυψη ενδεχόμενων μαθησιακών κενών και στην αποτελεσματική εκπαιδευτική λειτουργία έως τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους.

Ειδικότερα οι οδηγίες αφορούν τη διδασκαλία:

  • για τα Εργαστηριακά μαθήματα και το Εργαστηριακό Μέρος των μικτών μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ.
  • του μαθήματος Επιλογής «Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Α ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος της Β ́ τάξης ΕΠΑ.Λ.
  • του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Οικονομίας» της Α ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Β ́ τάξης ΕΠΑ.Λ.
  • του μαθήματος Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β ́ τάξης ΕΠΑ.Λ.
  • του μαθήματος Επιλογής «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α ́τάξης ΕΠΑ.Λ. και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β ́ τάξης ΕΠΑ.Λ.
  • του μαθήματος Επιλογής «Ναυτιλιακές Γνώσεις» της Α ́ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β ́ τάξης ΕΠΑ.Λ.
  • των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Πληροφορική» και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Α ́ και Β ́ τάξης ΕΠΑ.Λ., αντίστοιχα, και των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β ́ τάξης ΕΠΑ.Λ.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους τρεις (3) Τομείς Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Μηχανολογίας και Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας θα ακολουθήσουν συμπληρωματικές Οδηγίες.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι ισχύουν οι οδηγίες διδασκαλίας για τα εργαστηριακά μαθήματα, για τα μαθήματα επιλογής της Α ́ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ., για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξης του Τομέα Πληροφορικής και για τα τεχνολογικά-επαγγελματικά μαθήματα Τομέων της Β ́ και Γ ́ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ., ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να αφομοιώσουν και να εμπεδώσουν τα όσα διδάχθηκαν.

Όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγησή του, για τη στοιχειοθέτηση των προτάσεών του το Ι.Ε.Π. έλαβε υπόψη:

(α) τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του εκπαιδευτικού έργου – τόσο σε παιδαγωγικό, διδακτικό και μαθησιακό όσο και σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο- από τον Μάρτιο 2020 έως και σήμερα,

(β) τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την πρώτη φάση καταγραφής της ύλης και αφορούν τα μαθήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία ζητήθηκε από το ΥΠΑΙΘ η καταγραφή,

(γ) τις οδηγίες διδασκαλίας που δόθηκαν κατά την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους, και

(δ) το γενικότερο εκπαιδευτικό πλαίσιο και τις κείμενες διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.