Αλλαγή μόνο για φέτος στον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων για την εισαγωγή σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών

 

Μόνο για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί και στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των υποψηφίων ως προς την προετοιμασία τους, αφαιρείται η 4η ομάδα ερωτημάτων της περ. Β της παρ. 2. «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» , οι δεκαέξι (16) μονάδες των ερωτημάτων 10 και 11 της 4ης ομάδας ερωτημάτων μεταφέρονται στην 3η ομάδα ερωτημάτων της περ. Β της παρ. 2 του και κατανέμονται στα ερωτήματα 8 και 9 ως ακολούθως:

3η ομάδα ερωτημάτων:

8. Άσκηση Κλασικής Αρμονίας μέγιστης έκτασης 8 μέτρων, μονάδες 16 (στις γνώσεις του υποχρεωτικού αρμονίας).

9. Άσκηση Ανάγνωσης-Ανάλυσης Μουσικού Αποσπά- σματος (μορφολογική και τονική), μονάδες 16 (όπως μοτίβο, φράση, φόρμα, τονικότητα, ρυθμικά στοιχεία)».

Τα παραπάνω προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Τι θα ισχύει φέτος

Ετσι μετά την παραπάνω τροποποιητική απόφαση ειδικά για φέτος θα ισχύσουν τα εξής:

Β. Η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης περιλαμβάνει Θεωρία Μουσικής, Τονική Αρμονία, στοιχεία Μορφολογίας και Ιστορίας της Μουσικής, στοιχεία βυζαντινής, παραδοσιακής, λαϊκής μουσικής, στοιχεία Μουσικής Τεχνολογίας διάρκειας 2 ωρών με τα εξής ερωτήματα και μονάδες βαθμολόγησης στην εκατοντάβαθμη κλίμακα:

2η ομάδα ερωτημάτων:

6. Πέντε απλά ερωτήματα Ιστορίας της Μουσικής (4-6 σειρές), μονάδες 5X2=10 .

7. Πέντε απλά ερωτήματα Θεωρίας της Μουσικής και μουσικής ορολογίας (4-6 σειρές), μονάδες 5X2=10.

3η ομάδα ερωτημάτων:

8. Άσκηση Κλασικής Αρμονίας μέγιστης έκτασης 8 μέτρων, μονάδες 16 (στις γνώσεις του υποχρεωτικού αρμονίας).

9. Άσκηση Ανάγνωσης - Ανάλυσης Μουσικού Απο- σπάσματος (μορφολογική και τονική), μονάδες 16 (όπως μοτίβο, φράση, φόρμα, τονικότητα, ρυθμικά στοιχεία).