Μείωση της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικών Εξετάσεων από το Υπ. Παιδείας

Εντός της εβδομάδας η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως θα υπογράψει απόφαση μείωσης της Εξεταστέας Ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ Λυκείου, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας.

Η μείωση της ύλης θα είναι αναλογική σε όλα τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα στην Γ' τάξη του συνόλου των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, σύμφωνα με την πρόοδο που είχε πραγματοποιηθεί στη διδασκαλία της ύλης .

Συγκεκριμένα η μείωση της ύλης είναι βασισμένη στην ύλη που έχει διδαχθεί στα Λύκεια, με βάσει τις δηλώσεις που κλήθηκαν κι έκαναν οι καθηγητές έως 16-12-2020.

Ειδικότερα η πρώτη φάση δήλωσης της διδαχθείσας ύλης έχει ήδη γίνει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκέμβρη και για τις επόμενες τέσσερις φάσεις έχουν δοθεί οι ακόλουθες προθεσμίες:

27-01-2021,
24-02-2021,
24-03-2021 και
12-05-2021.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές/τριες των Λυκείων θα πρέπει δηλώνουν τα αίτια των καθυστερήσεων.