Χωρίς Πανελλαδικές Εξετάσεις η εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων ή Πυροσβεστών

 

Στη Σχολή Αστυφυλάκων ή στη Σχολή Πυροσβεστών εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 υποψήφιοι που είναι τέκνα ή αδέλφια θανόντων, εξαιτίας των πυρκαγιών και των πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 και στις 15 Νοεμβρίου 2017, αντιστοίχως, χωρίς εξετάσεις, σε ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) επί του αριθμού εισακτέων το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για την κάθε κατηγορία πληγέντων και καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισαγομένων σε αυτές, όπως προβλέπει διάταξη που ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της  Βουλής.

Σύμφωνα με τη διάταξη:

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται για τους λοιπούς υποψήφιους Αστυφύλακες και Πυροσβέστες και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις προκαταρκτικές εξετάσεις του άρθρου 5 του π.δ. 4/1995 (Α ́ 1) ή του άρθρου 6 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68) αντίστοιχα.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι υπερβαίνουν τον ανωτέρω αριθμό, προηγούνται οι υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου, και σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

Οι ανωτέρω τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων της προτίμησής τους ή στη Σχολή Πυροσβεστών.

Με αποφάσεις των Αρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος , αντίστοιχα, ρυθμίζονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.

Στη Σχολή Αστυφυλάκων ή στη Σχολή Πυροσβεστών εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 υποψήφιοι που είναι τέκνα ή αδέλφια θανόντων, εξαιτίας των πυρκαγιών και των πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 και στις 15 Νοεμβρίου 2017, αντιστοίχως, χωρίς εξετάσεις, σε ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) επί του αριθμού εισακτέων το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για την κάθε κατηγορία πληγέντων και καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισαγομένων σε αυτές.

Τα παραπάνω προβλέπει διάταξη που ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της  Βουλής.

 

 
 

Σύμφωνα με τη διάταξη:

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα προσόντα που απαιτούνται για τους λοιπούς υποψήφιους Αστυφύλακες και Πυροσβέστες και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις προκαταρκτικές εξετάσεις του άρθρου 5 του π.δ. 4/1995 (Α ́ 1) ή του άρθρου 6 του π.δ. 44/2016 (Α ́ 68) αντίστοιχα.
  • Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι υπερβαίνουν τον ανωτέρω αριθμό, προηγούνται οι υποψήφιοι με τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου, και σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.
  • Οι ανωτέρω τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων της προτίμησής τους ή στη Σχολή Πυροσβεστών.

Με αποφάσεις των Αρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος , αντίστοιχα, ρυθμίζονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.