Το ΦΕΚ με τις αναθέσεις μαθημάτων στις τρεις τάξεις των ΕΠΑΛ