Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Φ6/153688/Δ4/30.09.2015 Υπουργικής Απόφαση, η οποία θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 40/28-07-2015 Πράξης του Δ.Σ. του ΙΕΠ και του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 400/30.09.2015 σχετικού εγγράφου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, που με βάση το θεσμικό πλαίσιο έχει τ

Περισσότερα... http://www.paideia-ergasia.gr/83475/%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B1-%CF%85%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1/